Основні характеристики, суть розробки: Пропонуються зручні у використанні лікарські форми, що містять унікальний комплекс мінеральних солей і пелоїду Куяльницького лиману. Ці лікарські форми зручні для застосування, стерильні, можуть використовуватися як в косметичних і лікувальних установах, так і в домашніх умовах, незалежно від пори року і погодних умов, а саме – такі лікувально-профілактичні препарати: 1. Сухий, [...]

Основні характеристики, суть розробки: Розроблена технологія отримання синтетичних несиметричних порфіринів ті їх металокомплексів, яка дозволяє  збільшити вихід кінцевого продукту синтезу  на 40-50% та зменшити кількість реагентів для отримання необхідних порфіринів. Показана висока  антибактеріальна активність. Інновації та переваги пропозиції: Нова технологія синтезу синтетичних несиметричних порфіринів підлягає патентуванню. Вперше показано, що синтетичні несиметричні порфірини мають антибактеріальну та [...]

Основні характеристики, суть розробки: Відібраний штам використано в якості основи бактеріального препарату для боротьби з грибними комариками при вирощуванні грибів. Розроблена технологія інсектицидного бактеріального препарату. В якості компонентів поживного середовища застосовані недорогі доступні інгредієнти, що зумовлює невисоку собівартість біозасобу. Одержано експериментальні зразки препарату, використання якого призводить до загибелі личинок грибних комариків. Концентрація бактеріальних клітин складає [...]

Основні характеристики, суть розробки: На основі штама-продуцента Lactobacillus plantarum ОНУ 12, який володіє вираженою антагоністичною активністю щодо патогенних агробактерій, може бути виготовлено біопрепарат для знищення фітопатогенних бактерій Agrobacterium tumefaciens і Agrobacterium vitis — збудників бактеріального раку дводольних рослин, біопрепарат дозволяє значно зменшити інфікованість насаджень. Інновації та переваги пропозиції: Біопрепарат на основі молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum [...]

Основні характеристики, суть розробки: Суть розробки полягає у використанні біотехнологічного методу вилучення рідкісних, кольорових та важких металів з відходів підприємств енергетики та металургії України. До основи методу покладено використання активних мікроорганізмів з практично корисними властивостями. Такий підхід  є екологічно безпечним, енерго- і ресурсозберігаючим, високо рентабельним, сучасним і найбільш перспективним. Інновації та переваги пропозиції: Порівняльний аналіз [...]

Основні характеристики, суть розробки: Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату (іммобілізовані за спеціальною технологією на природному органічному субстраті непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas, виділені з природного середовища). Біопрепарат виявляє сорбційну та деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях захисту морських і прісних водойм. На першому етапі робіт для ліквідації забруднених нафтою [...]

Основні характеристики, суть розробки: Природоохоронна розробка спрямована на забезпечення екологічної безпеки ґрунту в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з аварійними розливами нафти. Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату — іммобілізовані за спеціальною технологією на комплексному органічному субстраті непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas. Біопрепарат виявляє сорбційну і деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях [...]

Основні характеристики, суть розробки: Суть розробки полягає в розвитку наукових засад запропонованого в ІГНТ ОНУ методу  отримання хімічно чистих (>99.7 %) гранулометрично вузьких, сферичної форми, добре дезагрегованих нанопорошків (середній розмір часток в діапазоні 20-100 нм) оксидів алюмінію, цирконію, титану, цинку, заліза та ін. В основі методу (названого методом газодисперсного синтезу – ГДС) лежить спалювання в [...]

Конструкция подводного пуповинного кабеля. Отобранные решения финансируются Техасским научным институтом (США).

Cнижение издержек производства одного барреля нефти из сланца (керогена). Отобранные решения финансируются Техасским научным институтом (США).

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи