БІОТЕХНОЛОГІЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Основні характеристики, суть розробки:

Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату (іммобілізовані за спеціальною технологією на природному органічному субстраті непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas, виділені з природного середовища). Біопрепарат виявляє сорбційну та деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях захисту морських і прісних водойм.

На першому етапі робіт для ліквідації забруднених нафтою і нафтопродуктами акваторій, застосовуються технічні засоби – бони, нафтозбірники, а також  сорбенти. На другому етапі робіт для ліквідації райдужних нафтових плівок, що залишилися після механічного збору, застосовується біопрепарат. Він наноситься на нафтову пляму тонким шаром  вручну, або за допомогою повітряно струмних пристроїв із причалів або плавзасобів.

Інновації та переваги пропозиції:

Сорбція нафтопродуктів здійснюється у перші хвилини після нанесення препарату при цьому ефективність очищення водяного дзеркала висока і досягає 80% і більше. Препарат не вимагає збору, тобто забезпечує деструкцію вуглеводнів нафти в природному середовищі.

Використання біотехнології дозволяє у короткий термін:

- блокувати нафтове забруднення і попередити його поширення;

- ліквідувати забруднення з мінімальним екологічним збитком;

- забезпечити подальшу пролонговану дію за рахунок інтродукції у природні біоценози бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти;

- активізувати процеси відновлення природних біоценозів із залученням і стимуляцією самоочищуючих механізмів.

Порівняння з аналогами. Патентно-конкурентоспроможні результати:

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що по сукупності істотних ознак технічних рішень розроблена екологічно безпечна біотехнологія перевершує існуючі аналоги по ступеню і швидкості очищення водної поверхні від плівкового нафтового забруднення, особливо в екстремальних ситуаціях. Технічні й економічні характеристики біотехнології роблять її конкурентноспроможною на світовому ринку біотехнологій аналогічного призначення.

Потенційні замовники:

Розробка може бути реалізована для впровадження на нафтовидобувних, нафтопереробних, хімічних та металургійних підприємствах, а також приватним та державним екологічним і природоохоронним організаціям, підприємствам з утилізації відходів та ліквідації забруднень, аграрним підприємствам. Розробка може бути використана на очисних спорудах, в торгівельних портах.

Стан готовності розробки. Існуючі результати впровадження:

Розробка виконана на рівні винаходів – захищена патентами України. Підготовлено рекомендації з використання розробленої біотехнології для очищення водної поверхні від плівкового нафтового забруднення. Проведено випробування в натурних умовах розробленої біотехнології при ліквідації плівкового нафтового забруднення водної поверхні.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи