БІОТЕХНОЛОГІЯ РЕМЕДІАЦІЇ ГРУНТУ, ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОПРОДУКТАМИ

Основні характеристики, суть розробки:

Природоохоронна розробка спрямована на забезпечення екологічної безпеки ґрунту в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з аварійними розливами нафти.

Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату — іммобілізовані за спеціальною технологією на комплексному органічному субстраті непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas. Біопрепарат виявляє сорбційну і деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях біоремедіації забруднених нафтою ґрунтів. Розроблена біотехнологія очищення ґрунтів від нафтопродуктів передбачає виконання наступних заходів:

I етап — застосування механічних методів, спрямованих на максимальний збір нафтопродуктів, за допомогою механічних методів.

II етап — реабілітація забрудненого  ґрунту із використанням біотехнологічних методів і біопрепарату для зниження концентрації нафтопродуктів у ґрунті, її реструктуризації, відновлення водяного й аераційного режимів — необхідних умов для біологічних процесів  в ґрунті. Завершенням II етапу є засів ділянки трав’янистими рослинами. Для закріплення ефекту очищення і рекультивації ґрунтів  проводиться сидерація, що сприяє збільшенню комплексу гетеротрофних  мікроорганізмів, що беруть участь у розкладанні рослинних залишків і, таким чином, насичують забруднений ґрунт не лише кінцевими продуктами розкладання органічних сполук, але й активною ґрунтовою мікробіотою. Зазначений комплекс заходів створює оптимальні умови для деструкції вуглеводнів нафти, відновлення структурованого ґрунтового покриву з рослинним компонентом, зниження рівня нафтопродуктів більш ніж на 90% за 80 діб.

Інновації та переваги пропозиції:

Розробка відноситься до пріоритетних не тільки в Україні, але й у світовій практиці. Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що по сукупності істотних ознак технічних рішень розроблена екологічно безпечна біотехнологія перевершує існуючі аналоги по ступеню і швидкості очищення ґрунту від нафтового забруднення, особливо в екстремальних ситуаціях.

Потенційні замовники:

Розробка може бути реалізована для впровадження на нафтовидобувних, нафтопереробних, хімічних та металургійних підприємствах, а також приватним та державним екологічним і природоохоронним організаціям, підприємствам з утилізації відходів та ліквідації забруднень, аграрним підприємствам. Розробка може бути використана на очисних спорудах, в торгівельних портах.

Стан готовності розробки. Існуючі результати впровадження:

Розробка виконана на рівні винаходів – захищена 4 патентами України (№ 45191 від 26.10.2009, № 48290 від 25.12.09, № 49906 від 11.05.2010, № 10588/1 від 06.10.2010). Підготовлено методичні рекомендації з використання розробленої біотехнології для очищення ґрунту від нафтового забруднення. виготовлено біопрепарат що може бути використаний підчас  надання послуги щодо очищення грунту у замовника.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи