Про нас

Центр «Інноваційний офіс» є підрозділом у структурі науково-дослідної частини Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі ОНУ).

Центр створюється за підтримки проекту програми ТЕМПУС: «Університети для інновацій».

Метою діяльності Центру є ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

Центр «Інноваційний офіс» створюється для виконання таких завдань як:

  • Обізнаність та підтримка інноваційно-дослідницької діяльності серед працівників університетів та студентів
  • Підтримка науковців у впровадженні інноваційно-дослідних проектів
  • Виявлення, валоризація та трансфер результатів досліджень
  • Залучення університетів до участі в міжнародних проектах
  • Налагодження стратегічного партнерства із промисловістю
Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи