БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ВИЛУЧЕННЯ РІДКІСНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ З ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

Основні характеристики, суть розробки:

Суть розробки полягає у використанні біотехнологічного методу вилучення рідкісних, кольорових та важких металів з відходів підприємств енергетики та металургії України. До основи методу покладено використання активних мікроорганізмів з практично корисними властивостями. Такий підхід  є екологічно безпечним, енерго- і ресурсозберігаючим, високо рентабельним, сучасним і найбільш перспективним.

Інновації та переваги пропозиції:

Порівняльний аналіз свідчить, що за сукупністю методичних прийомів біотехнологічний метод вилучення металів   з використанням активних мікроорганізмів має ряд переваг над існуючими аналогами. Біотехнологічний метод, що розроблено, простий, реалізується при нормальній температурі і тиску, без використання сильних кислот і утворення проміжних токсичних продуктів, що робить його екологічно безпечним.

Порівняння з аналогами. Патентно-конкурентоспроможні результати:

В результаті застосування біотехнологічного методу, який розроблено,  досягається ступень вилучення з відходів 85 % германію і 65 % цирконію, що не має аналогів у світі.

Технічні і економічні характеристики біотехнологічного методу вилучення рідкісних металів з техногенних відходів  роблять його конкурентноспроможним на вітчизняному та світовому ринках існуючих методів. Конкурентоспроможність результатів підтверджено Патентами України на корисну модель №№ 61119, 65076,  69396,  73850.

Потенційні замовники:

Розробка може бути реалізована для впровадження на підприємствах вугільної промисловості, кольорової металургії та енергетики, екологічним та природоохоронним організаціям.

Стан готовності розробки. Існуючі результати впровадження:

Підготовлені методичні та технологічні рекомендації для апробації розробленої біотехнології на відходах від спалювання енергетичного вугілля та відвалах вуглезбагачення. Проведено модельні випробування розробленого способу для вилучення рідкісних  металів (германій, цирконій, галій) з відходів свинцево-цинкового виробництва, відвалів вуглезбагачення та золу від спалювання вугілля  на ТЕС.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи