В ННВЦ при ОНУ проводиться робота по розробці надійних та простих у виготовленні напівпровідникових приладів, які дозволяють вимірювати кількісні характеристики доз радіації, отриманих людиною або іншими об‘єктами за певний час.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Сенсори призначені для контролю складу газового середовища (сполук вуглецю, водню, азоту, вологи та інших газів) різних видів виробництв і моніторингу навколишнього середовища. Сенсори дозволяють реєструвати концентрацію газу в емісійних газах з великим ступенем селективності, стабільності і з малим часом спрацьовування…

Робота базується на використанні елемента на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), який має частотний вид вихідного сигналу. Акустоелектронний датчик генераторного типу з пристроєм на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) призначений для виміру кута повороту…

Датчик призначений для виміру тиску повітря, газів і рідин у технологічних середовищах АЕС і нафтохімічної промисловості, у транспортних системах і магістралях, пневмосистемах технологічного устаткування, у робототехніці, автомобілебудуванні та ін. виробах машинобудування

Розробка забезпечує точність вимірювань у будь-якому наперед даному діапазоні розмірів. Особливий інтерес являє використання розробки для прецизійного безконтактного контролю розмірів виробів при їх конвейєрному виробництві.

Прилад здійснює неруйнуючий контроль розмірів, є екологічно чистим і його використання не є шкідливим для оператора.

Прилад дозволяє одночасно вимірювати оптичну щільності димів і аерозолів та визначати середній розмір частинок, що їх утворюють.

Прилад призначено для вимірювання довжини когерентності лазерного випромінювання, визначення його модової структури та зміни довжини хвилі (наприклад, у напівпровідникових лазерах при зміні температури випромінювача та струму накачки).

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи