Основні характеристики, суть розробки: Суть розробки полягає у використанні біотехнологічного методу вилучення рідкісних, кольорових та важких металів з відходів підприємств енергетики та металургії України. До основи методу покладено використання активних мікроорганізмів з практично корисними властивостями. Такий підхід  є екологічно безпечним, енерго- і ресурсозберігаючим, високо рентабельним, сучасним і найбільш перспективним. Інновації та переваги пропозиції: Порівняльний аналіз [...]

Основні характеристики, суть розробки: Суть розробки полягає в розвитку наукових засад запропонованого в ІГНТ ОНУ методу  отримання хімічно чистих (>99.7 %) гранулометрично вузьких, сферичної форми, добре дезагрегованих нанопорошків (середній розмір часток в діапазоні 20-100 нм) оксидів алюмінію, цирконію, титану, цинку, заліза та ін. В основі методу (названого методом газодисперсного синтезу – ГДС) лежить спалювання в [...]

Пропонується спосіб i модельна установка для утилізації відпрацьованих, не підлягаючих регенерації машинних олій – спалювання олій у вигляді водопаливної емульсії.

Призначений для фінішного очищення дрібних деталей і інструмента методом ультразвукової обробки їх у рідині і може бути використаний у приладобудуванні, медицині і точному машинобудуванні.

Дозволяє сформувати всередині матриці крупношпаристого скла (типу D) рівномірно розподілені за її товщиною наноутворення CdS із середнім діаметром близько 50 Ǻ.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи