Даний проект спрямований на вирішення фундаментальних проблем розробки оригінальної концепції формування властивостей наноструктурованого кремнію та визначення механізмів перенесення носіїв заряду в МОН-структурах та структурах метал-кремній за участю нанорозмірного кремнію.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи