Цели

  • Участь у формуванні в Україні єдиного простору досліджень та практичного використання їх результатів, скорочення розриву між дослідженнями та їхнім впровадженням, створення доброзичливих умов для функціонування інноваційного ринку.
  • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.
  • Підтримка інновацій та трансферу знань і технологій, мотивація інноваційної діяльності науковців ОНУ шляхом розширення можливостей апробації та здобуття практичної значущості винаходів, технологій та нових знань, об’єктів права інтелектуальної власності, патентів, результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності.
  • Організація регулярного діалогу між дослідниками ОНУ, підприємцями та іншими суб’єктами української інноваційної системи.
  • Організація публічних заходів популяризації результатів наукової, науково-технічної та науково дослідної діяльності ОНУ у сфері інновацій та трансферу технологій.

Місія, цілі та стратегія «Інноваційного офісу»

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи