Основні характеристики, суть розробки: Пропонуються зручні у використанні лікарські форми, що містять унікальний комплекс мінеральних солей і пелоїду Куяльницького лиману. Ці лікарські форми зручні для застосування, стерильні, можуть використовуватися як в косметичних і лікувальних установах, так і в домашніх умовах, незалежно від пори року і погодних умов, а саме – такі лікувально-профілактичні препарати: 1. Сухий, [...]

Основні характеристики, суть розробки: Розроблена технологія отримання синтетичних несиметричних порфіринів ті їх металокомплексів, яка дозволяє  збільшити вихід кінцевого продукту синтезу  на 40-50% та зменшити кількість реагентів для отримання необхідних порфіринів. Показана висока  антибактеріальна активність. Інновації та переваги пропозиції: Нова технологія синтезу синтетичних несиметричних порфіринів підлягає патентуванню. Вперше показано, що синтетичні несиметричні порфірини мають антибактеріальну та [...]

Основні характеристики, суть розробки: Відібраний штам використано в якості основи бактеріального препарату для боротьби з грибними комариками при вирощуванні грибів. Розроблена технологія інсектицидного бактеріального препарату. В якості компонентів поживного середовища застосовані недорогі доступні інгредієнти, що зумовлює невисоку собівартість біозасобу. Одержано експериментальні зразки препарату, використання якого призводить до загибелі личинок грибних комариків. Концентрація бактеріальних клітин складає [...]

Основні характеристики, суть розробки: На основі штама-продуцента Lactobacillus plantarum ОНУ 12, який володіє вираженою антагоністичною активністю щодо патогенних агробактерій, може бути виготовлено біопрепарат для знищення фітопатогенних бактерій Agrobacterium tumefaciens і Agrobacterium vitis — збудників бактеріального раку дводольних рослин, біопрепарат дозволяє значно зменшити інфікованість насаджень. Інновації та переваги пропозиції: Біопрепарат на основі молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum [...]

Основні характеристики, суть розробки: Суть розробки полягає у використанні біотехнологічного методу вилучення рідкісних, кольорових та важких металів з відходів підприємств енергетики та металургії України. До основи методу покладено використання активних мікроорганізмів з практично корисними властивостями. Такий підхід  є екологічно безпечним, енерго- і ресурсозберігаючим, високо рентабельним, сучасним і найбільш перспективним. Інновації та переваги пропозиції: Порівняльний аналіз [...]

Основні характеристики, суть розробки: Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату (іммобілізовані за спеціальною технологією на природному органічному субстраті непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas, виділені з природного середовища). Біопрепарат виявляє сорбційну та деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях захисту морських і прісних водойм. На першому етапі робіт для ліквідації забруднених нафтою [...]

Основні характеристики, суть розробки: Природоохоронна розробка спрямована на забезпечення екологічної безпеки ґрунту в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з аварійними розливами нафти. Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату — іммобілізовані за спеціальною технологією на комплексному органічному субстраті непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas. Біопрепарат виявляє сорбційну і деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях [...]

Основні характеристики, суть розробки: Суть розробки полягає в розвитку наукових засад запропонованого в ІГНТ ОНУ методу  отримання хімічно чистих (>99.7 %) гранулометрично вузьких, сферичної форми, добре дезагрегованих нанопорошків (середній розмір часток в діапазоні 20-100 нм) оксидів алюмінію, цирконію, титану, цинку, заліза та ін. В основі методу (названого методом газодисперсного синтезу – ГДС) лежить спалювання в [...]

Пропонується спосіб i модельна установка для утилізації відпрацьованих, не підлягаючих регенерації машинних олій – спалювання олій у вигляді водопаливної емульсії.

Даний проект спрямований на вирішення фундаментальних проблем розробки оригінальної концепції формування властивостей наноструктурованого кремнію та визначення механізмів перенесення носіїв заряду в МОН-структурах та структурах метал-кремній за участю нанорозмірного кремнію.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи