ШТАМ LACTOBACILLUS PLANTARUM ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ

Основні характеристики, суть розробки:

На основі штама-продуцента Lactobacillus plantarum ОНУ 12, який володіє вираженою антагоністичною активністю щодо патогенних агробактерій, може бути виготовлено біопрепарат для знищення фітопатогенних бактерій Agrobacterium tumefaciens і Agrobacterium vitis — збудників бактеріального раку дводольних рослин, біопрепарат дозволяє значно зменшити інфікованість насаджень.

Інновації та переваги пропозиції:

Біопрепарат на основі молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum ОНУ 12 використовується для обробки рослинних поверхонь, а особливо доцільною є обробка біопрепаратом садивного матеріалу перед висаджуванням у грунт. За застосування препарату зменшується на 78-86% кількість інфікованих рослин,  а також покращуються такі показники, як кількість життєздатних рослин, кількість життєздатних бруньок на чубуках, кількість зелених пагонів та їх середня довжину.

Порівняння з аналогами. Патентно-конкурентоспроможні результати:

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку по країнах Російська Федерація, Франція, Німеччина, США, Польща показав, що за сукупністю суттєвих ознак: спосіб та вид штама-продуцента  у захисті рослин від бактеріального раку аналогів не має. Розробка конкурентноспроможна по відношенню до аналогічних. Захищена патентом на корисну модель № 75360.

Потенційні замовники:

Розробка може бути реалізована для впровадження на аграрних підприємствах, фермерських господарствах та в приватному секторі. Розробка також може бути використана в медичних виробничих закладах для створення, виробництва і контролю якості лікарських засобів медичного призначення.

Стан готовності розробки. Існуючі результати впровадження:

Запропонований біопрепарат для захисту рослин від бактеріального раку і спосіб його застосування є на 100 % технічним рішенням. Результати розробки підтверджено Патентом України на “корисну модель“ та успішно апробовано при обробках садивного матеріалу винограду з наступним висаджуванням його у грунт. Проведено успішні лабораторні випробування біотехнології очистки реальних металовмісних стічних вод. Після очистки вода по вмісту у ній іонів важких металів відносилась до 1-3 категорії: чисті.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи