ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ СИНТЕТИЧНИХ НЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРФІРИНІВ ЯК НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

Основні характеристики, суть розробки:

Розроблена технологія отримання синтетичних несиметричних порфіринів ті їх металокомплексів, яка дозволяє  збільшити вихід кінцевого продукту синтезу  на 40-50% та зменшити кількість реагентів для отримання необхідних порфіринів. Показана висока  антибактеріальна активність.

Інновації та переваги пропозиції:

Нова технологія синтезу синтетичних несиметричних порфіринів підлягає патентуванню. Вперше показано, що синтетичні несиметричні порфірини мають антибактеріальну та протигрибкову дію.

Порівняння з аналогами. Патентно-конкурентоспроможні результати:

Структурних аналогів немає. Синтетичні порфірини не використовуються у якості антибактеріальних препаратів.

Потенційні замовники:

Розробка може бути реалізована для впровадження медичним, фармацевтичним та аграрним підприємствам.

Стан готовності розробки. Існуючі результати впровадження:

Розроблено лабораторний регламент синтезу  несиметрично заміщених порфіринів та їх метало комплексів. Технологія підготовлена до впровадження.

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи