Оптичний мікрометр

Автори: Гевелюк С.А., Дойчо І.К.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Прилад являє собою звичайний контактний мікрометр, але мікрометричний гвинт в ньому замінено на дві дифракційні ґратки із різним періодом, одна з яких відіграє роль основної шкали, а інша – роль ноніуса. Щуп мікрометра упирається в об’єкт, розміри якого підлягають виявленню, на систему ґраток спрямовується лазерний промінь, і виникає дифракційна картина, смуги якої зсуваються на певну відстань у залежності від розмірів об’єкту, що досліджується.

Інновації та переваги пропозиції:
Точність вимірів досягається шляхом фіксування розмірів деталі по зсуву дифракційних смуг за допомогою спеціального пристрою, який є патентоспроможним. Прилад здійснює неруйнуючий контроль розмірів, є екологічно чистим і його використання не є шкідливим для оператора.

Стан готовності розробки:
Розробка являє собою лабораторний зразок, який випробувано на вимірювальному стенді.

Порівняння з аналогами:
Аналоґами приладу можна вважати традиційні механічні штанґенциркулі і мікрометри. Але точність, яку забезпечують ці прилади, не перевищує 10 μ. Цього цілком достатньо для їхнього використання на побутовому рівні, але приладо- та машинобудування вимагає більш високої точності. Відомі вимірювальні мікроскопи досягають точності до 1 μ, але являються громіздкими і тендітними, й, до того ж, вимагають підвищеного навантаження на зір оператора. Наш прилад позбавлений зазначених вад і при цьому забезпечує точність до ¼ μ.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи