Мікроелектронні сенсори газу

Автори: Лепіх Я.І., Сминтина В.А., Снігур П.О.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Сенсори призначені для контролю складу газового середовища (сполук вуглецю, водню, азоту, вологи та інших газів) різних видів виробництв і моніторингу навколишнього середовища. Сенсори дозволяють реєструвати концентрацію газу в емісійних газах з великим ступенем селективності, стабільності і з малим часом спрацьовування (3-6 с), мають високу чутливість (напр. до СО – 10 ррm, час відновлення – не більш 6 с). Легко спрягаються з ЕОМ.

Інновації та переваги пропозиції:
Економічні переваги сенсорів базуються на використанні для його виготовлення переважно групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати сенсори для широкого спектру вимірювань параметрів газового середовища.

Стан готовності розробки:
Виготовлено зразки сенсорів. Проведено випробування зразків на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів датчиків. Проведено випробування зразків, які підтвердили їх придатність для подальшого впровадження в МННФТЦ при ОНУ імені І.І. Мечникова.

Порівняння з аналогами:
Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень сенсори мають ряд переваг перед аналогами.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи