Фотоприймач зі змінним порогом спектральної чутливості

Автори: Курмашев Ш.Д., Шенкевич О.А., Мінгалев В.О.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Фотоприймач є чутливим елементом на базі поверхнево-бар’єрної структури (контакт метал — напівпровідник), призначеної для детектування світла в системах зв’язку, моніторінгу та охорони довкілля, автоматики. Суть розробки зводиться до того, що піддаючи фотоприймач анізотропному тиску, можна ефективно зсувати край його довгохвильової чутливості завдяки обробці структури лазерним випромінюванням на етапі технології виготовлення.

Інновації та переваги пропозиції:
Технічні і економічні характеристики фотоприймача роблять його конкурентноспроможним на світовому рівні фотоприймачів аналогічного призначення.
Економічна привабливість фотоприймача базується на використанні розповсюджених групових технологій мікроелектроніки, низький трудомісткості.

Стан готовності розробки:
Виготовлено зразки фотоприймача. Проведено випробування на вимірювальних стендах. Проведено випробування елементів у складі промислового обладнання пристроїв оптоелектроніки в науковому центрі Академії зв’язку України.

Порівняння з аналогами:
Аналіз, зроблений на базі патентного пошуку показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень, фотоприймач має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, лазерна обробка контакту метал — напівпровідник на стадії виготовлення дозволила більш, ніж в 5 разів підвищити чутливість щодо зсуву довгохвильового краю фоточутливості під впливом анізотропного тиску.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи