Перетворювач звуку п’єзоелектричний ПЗП-1

Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Фотоприймач є чутливим елементом на базі поверхнево-бар’єрної структури (контакт метал — напівпровідник), призначеної для детектування світла в системах зв’язку, моніторінгу та охорони довкілля, автоматики. Суть розробки зводиться до того, що піддаючи фотоприймач анізотропному тиску, можна ефективно зсувати край його довгохвильової чутливості завдяки обробці структури лазерним випромінюванням на етапі технології виготовлення.

Інновації та переваги пропозиції:
Відмінними рисами перетворювача ПЗП-1 від аналогів типу ЗП (Росія) є більш висока ефективність перетворення (рівень звукового тиску) і конструктивне виконання, що забезпечує зручне, з низькою трудоємністю надійне кріплення його на монтажній платі та у корпусі пристрою.
Економічні переваги базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів виготовленні, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькій трудоємності. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати перетворювач для широкого спектру апаратури і обладнання.

Стан готовності розробки:
Виготовлено зразки датчика та проведено випробування зразків на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів датчиків.

Порівняння з аналогами:
Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень перетворювач має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, він має вищі електроакустичні параметри, а також кращі конструктивні рішення, які дозволяють спростити монтаж його в апаратурі.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи