В ННВЦ при ОНУ проводиться робота по розробці надійних та простих у виготовленні напівпровідникових приладів, які дозволяють вимірювати кількісні характеристики доз радіації, отриманих людиною або іншими об‘єктами за певний час.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Сенсори призначені для контролю складу газового середовища (сполук вуглецю, водню, азоту, вологи та інших газів) різних видів виробництв і моніторингу навколишнього середовища. Сенсори дозволяють реєструвати концентрацію газу в емісійних газах з великим ступенем селективності, стабільності і з малим часом спрацьовування…

Малогабаритний п’єзоелектричний перетворювач звуку призначений для перетворення електричних сигналів звукового діапазону в звукові

Призначений для фінішного очищення дрібних деталей і інструмента методом ультразвукової обробки їх у рідині і може бути використаний у приладобудуванні, медицині і точному машинобудуванні.

Фільтр на ПАХ призначений для формування амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) тракту проміжної частоти (ПЧ) радіоприймачів (спеціальних і побутових), тюнерів.

Перетворювач оптичного та рентгенівського зображень в електричний сигнал з внутрішнім підсиленням на основі напівпровідникових бар’єрних структур з використанням матеріалів з суттєвим порушенням далекого порядку.

Робота базується на використанні елемента на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), який має частотний вид вихідного сигналу. Акустоелектронний датчик генераторного типу з пристроєм на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) призначений для виміру кута повороту…

Датчик призначений для виміру тиску повітря, газів і рідин у технологічних середовищах АЕС і нафтохімічної промисловості, у транспортних системах і магістралях, пневмосистемах технологічного устаткування, у робототехніці, автомобілебудуванні та ін. виробах машинобудування

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи