В ННВЦ при ОНУ проводиться робота по розробці надійних та простих у виготовленні напівпровідникових приладів, які дозволяють вимірювати кількісні характеристики доз радіації, отриманих людиною або іншими об‘єктами за певний час.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Сенсори призначені для контролю складу газового середовища (сполук вуглецю, водню, азоту, вологи та інших газів) різних видів виробництв і моніторингу навколишнього середовища. Сенсори дозволяють реєструвати концентрацію газу в емісійних газах з великим ступенем селективності, стабільності і з малим часом спрацьовування…

Инновационные разработки ОНУ Другие инновационные разработки Научно-исследовательские группы