Даний проект спрямований на вирішення фундаментальних проблем розробки оригінальної концепції формування властивостей наноструктурованого кремнію та визначення механізмів перенесення носіїв заряду в МОН-структурах та структурах метал-кремній за участю нанорозмірного кремнію.

Инновационные разработки ОНУ Другие инновационные разработки Научно-исследовательские группы