Комп’ютеризована система визначення довжини когерентності, модової структури та зміни довжини хвилі лазерного випромінювання

Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Мандель В.Е.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Прилад призначено для вимірювання довжини когерентності лазерного випромінювання, визначення його модової структури та зміни довжини хвилі (наприклад, у напівпровідникових лазерах при зміні температури випромінювача та струму накачки). Робота приладу заснована на використанні запропонованого нами методу фазо-частотно модульованої спекл-інтерферометрії, завдяки чому прилад є швидкодіючим та не містить рухливих єлементів. Результати вимірювань (набір спеклограм) фіксуються за допомогою телекамери та передаються у комп’ютер, що проводить кореляційну обробку даних та представлення результатів.

Інновації та переваги пропозиції:
Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

Стан готовності розробки:
Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування. Використовується в дослідницьких роботах, що проводяться спільно з центром рефраційної та лазерної мікрохірургії ока “Тарус” (Одеса) та Державним науково-дослідним інститутом МВС України (Київ).

Порівняння з аналогами:
Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи