Датчик куту повороту

Автори: Лепіх Я. І., Снігур П. О.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Робота базується на використанні елемента на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), який має частотний вид вихідного сигналу. Акустоелектронний датчик генераторного типу з пристроєм на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) призначений для виміру кута повороту і може використовуватися: — у комплексі автоматизованого устаткування різних видів виробництва; — у робототехніці; — в авіа- і автомобілебудуванні; — як окремий пристрій вимірювальної техніки і приладобудування та інформаційних систем інтелектуального рівня.

Інновації та переваги пропозиції:
Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури, обладнання і контрольно-вимірювальних інформаційних систем.

Стан готовності розробки:
Проведено успішні випробування датчика у складі промислового обладнання для вимірювання кута повороту, в тому числі в Українсько-китайському технопарку високих технологій. Проведено випробування зразків у складі промислового обладнання для вимірювання кута повороту.

Порівняння з аналогами:
За сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості чутливого елементу акустоелектронного пристрою дозволило не тільки підвищити метрологічні параметри, а і за рахунок частотного виду вихідного сигналу суттєво спростити спряження його з мікропроцесором. Крім того, датчик відповідає вимогам радіаційної стійкості пожежо- і вибухобезпеки.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи