Датчик електропровідності рідини

Автори: Лепіх Я.І.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Інновації та переваги пропозиції:
Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури.

Стан готовності розробки:
Виготовлено зразки датчика та проведено їх випробування в на вимірювальних стендах, а також в реальних морських умовах. Проведено випробування зразків у складі вимірювального комплексу морського призначення.

Порівняння з аналогами:
Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, в якості чутливого елементу використане конструктивно-технологічне рішення, яке дозволяє застосовувати групові методи тонкоплівкової технології і нові матеріали, що забезпечує високу точність вимірювань та економічність виробу в цілому.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи