Спекл-інтерферометричний мікроскопний комплекс для дослідження фазової структури біологічних об’єктів

Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Ткаченко В.Г.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Комплекс призначено для дослідження фазової структури біологічних об’єктів (медичних препаратів), що дозволяє отримувати тривимірні зображення практично прозорих об’єктів та аналізувати їх фазову структуру, тобто варіації коефіцієнту заломлення, для чого створено відповідні пакнти програм. Це дає змогу чисельно визначити форму об’єктів (наприклад, клітинних елементів крові, на малюнку показана фазова структура та варіації товщини єрітроциту людини), діагностувати пошкодження мембран, наявність цитоплазматичних тяжів, виділень у навколишнє середовище та ін. Препарати не потребують спеціальної підготовки (фарбування, тощо), можливе дослідження об’єктів (культур клітин) у процесі життєдіяльності. Перевагою комплексу є те, що він не потребує метрологічної повірки, оскільки реперної величиною в ньому є фіксована довжина хвилі лазерного випромінювання.

Інновації та переваги пропозиції:
Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва. Ціна на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

Стан готовності розробки:
Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування. Комплекс проходить тестову експлуатацію у Українському Науково-дослідному Протичумному Інституті імені І.І.Мечнікова (Одеса) та Українському НДІ медицини транспорту МОЗ Украины.

Порівняння з аналогами:
Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи