Метод формування наноутвореннь CDS у шпаринці матриці

Автори: Гевелюк С.А., Дойчо І.К.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Традиційний метод синтезу CdS шляхом реакції іонів Cd2+ із газоподібним H2S є непридатним для формування наноутворень у шпаристій матриці, бо її поверхня швидко покривається плівкою CdS, яка, закорковуючи входи до шпарин, вадить проникненню туди реагентів. Для розв’язання проблеми пропонується здійснювати синтез при свідомо заниженій концентрації реагентів.

Інновації та переваги пропозиції:
Експериментально виявлено, що 8-миразовий мікросинтез CdS при заниженні концентрації реагентів, дозволяє сформувати всередині матриці крупношпаристого скла (типу D) рівномірно розподілені за її товщиною наноутворення CdS із середнім діаметром близько 50 Ǻ.

Стан готовності розробки:
Розробленим методом створено зразки для дослідження фотолюмінесцентних властивостей напівпровідникових наноутворень в університетах України та Польщі.

Порівняння з аналогами:
Безпосередніх аналоґів методу в світі невідомо. Напівпровідникові наночастинки різного складу, про створення яких повідомлялося в літературі, формувалися на традиційний спосіб в полімерах, желатині, золь-ґелевих стеклах і цеолітах. Для цих матеріалів типовою є певна пластичність, яка перешкоджає відтворюваності результатів через неможливість контрольованого обмеження розмірів частинок, що формуються. Використання багаторазового мікросинтезу у шпаристім склі дозволяє усунути зазначені вади.
Витрачення реагентів підчас багаторазового мікросинтезу у шпаристім склі не перевищує їхньої кількості, необхідної при використанні традиційного методу, а вартість матеріалу матриці суттєво нижча, ніж, наприклад, золь-ґелевого скла.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи