Установка для спалювання відпрацьованих машинних олій

Назва підрозділу чи дослідницької групи:

Анотація пропозиції: Актуальність розробки обумовлена тим, що традицiйнi методи утилiзацiї (повторна регенерацiя, складування, поховання), по-перше, не економiчнi i, по-друге, приводять до комплексу важко розв’язуваних екологічних проблем.

Інновації та переваги пропозиції:
Пропонується спосіб i модельна установка для утилізації відпрацьованих, не підлягаючих регенерації машинних олій – спалювання олій у вигляді водопаливної емульсії (ВПЕ), що створюється безпосередньо перед запаленням палива (немає проблем збереження). Використання ВПЕ вирішує не тільки проблему утилiзацiї, але i проблему розробки високоекономічних, ефективних i екологічно чистих палив. Оптимізована рецептура емульсії забезпечує високу повноту згоряння олії i калорiйнiсть палива, близьку до мазуту.

Стан готовності розробки:
Створено експериментальну установку, що може служити прототипом майбутнього промислового зразка. Габарити розробленої установки: 1500 х 750 х 750 мм. Компонування установки передбачає її розміщення як в одному корпусі, так i монтаж окремими вузлами,з’єднаними трубопроводами й електротехнічною арматурою. Продуктивність:50-100 лiтрiв у годину (200-400 тонн на рік).

Порівняння з аналогами:
За нашими даними, за кордоном немає аналогів розробленої установки. Однак, для прикладу можна привести установку для спалювання сирої нафти, виготовлену в Нiмеччинi фірмою Deutche Forschungs- undVersuchsanstalt fur Luft- und Raumfahrt потужністю 35 кВатт, продуктивністю 5-10 лiтрiв у годину, габаритами 1500 х 750 х 750 мм.

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи