Комп’ютерна модель оптичного каналу

Автори: Сантоній В.І.

Назва підрозділу чи дослідницької групи:
Анотація пропозиції: Гнучка макромодель оптичних каналів оптико-електронних пристроїв в середовищі мови PSpice дозволяє замінити експеримент чисельним моделюванням процесів за допомогою ЕОМ в середовищі САПР (CAD). Оптичний канал це усі елементи по ходу проходження оптичного сигналу від приладу перетворення електричного струму в променисту енергію до приладу зворотного перетворення.

Інновації та переваги пропозиції:
Патентно чистими та конкурентоспроможними є використання програми PSpice для моделювання оптико-електронних пристроїв.
Економічна привабливість розробки визначається високою достовірністю моделі оптичного каналу, яка дозволяє створити в максимально короткий термін пристрій з точно прогнозованими властивостями. Значно знижується вартість розробки.

Стан готовності розробки:
Розроблена комп’ютерна модель оптичного каналу.

Порівняння з аналогами:
Відомі застосування засобів PSpice для моделювання неелектронних структур шляхом заміщення еквівалентною електричною схемою механічних систем, теплових ланцюгів. Розроблена можливість розповсюдження цієї практики на оптичні процеси, яка базується на єдності природи розповсюдження радіохвиль і оптичного випромінювання.

Ключові слова:

Скачати архів з детальним описом

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи