Комплекс призначено для неруйнівної діагностики стану та контролю якості лопаток авіаційних турбін за допомогою метода фазомодульованої спекл-інтерферометрії (ESPI)

Для чисельного моделювання оптимальних параметрів оптико-електронних пристроїв в середовищі MATLAB…

Прилад призначений для оперативного контролю та моніторингу повітряного середовища у виробничих приміщеннях і може застосовуватись на підприємствах

Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи